Sloopwerkzaamheden

Sloopwerken

 

Sloopwerken als algemeen begrip houdt voor ons feitelijk in; het destructief verwijderen van materialen. Methoden die hierbij gebruikt worden, zijn bijvoorbeeld: knippen, vergruizen, handmatig hakken, machinaal hakken of ouderwets beulen. Sloopwerken doen wij onderverdelen in renovatiesloop, totaalsloop en precisiesloop.

Het uitvoeren van sloopwerken en afvoeren van het bouwmaterialen is voor ons geen probleem. De benodigde machines, die nodig zijn om uw sloopwerk uit te voeren kunnen door ons worden verzorgd en bediend. De afgelopen jaren hebben we diverse sloopprojecten uitgevoerd.

Renovatie sloop

Bij renovatiesloop is er in de meeste gevallen sprake van deelsloop, waarbij delen van een gebouw, object of constructie gehandhaafd blijven. Hierbij kan als voorbeeld genomen worden, het casco maken van één of meerdere woningen. Dat wil zeggen dat alles gesloopt, gedemonteerd of verwijderd wordt, behalve de buitenzijde van het gebouw. Na het afronden van de werkzaamheden, kan derhalve een gebouw aan een nieuw leven beginnen.

Totaal sloop

Bij totaalsloop wordt het gehele gebouw of object met de grond gelijk gemaakt, en in veel gevallen gaat het onder de grond verder, als bijvoorbeeld funderingen, kelders en/of heipalen ook verwijderd dienen te worden. Totaalsloop is in feite ruim omvattend, van garage tot en met torenflat, indien het gehele gebouw of object verwijderd wordt is er sprake van totaalsloop.

Precisie sloop

Wanders doet ook kleinere precisie sloopwerken zoals:
– het verwijderen van tegels van vloer en wand
– het verwijderen van stucwerk
– badkamer, waarbij het sanitair intact moet blijven en hergebruikt kan worden
– keukens kunnen onbeschadigd worden weggenomen.